Kiinteistö- ja rakennusjuridiikkaan
erikoistunut asianajotoimisto
Helsingissä

Palvelut

Yritykset

Toimistomme palvelee kaikissa rakennusurakointiin, rakennuttamiseen, kiinteistöjen kauppaan, käyttöön sekä kehittämiseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Avustamme asiakkaitamme oikeudenkäynneissä, mutta monesti jo työmaa-aikainen juridinen neuvonanto ehkäisee haasteellisen rakennushankkeen ajautumisen umpikujaan. Kirves Asianajotoimisto on tehokas, laadukas ja luotettava kumppani kaikille rakennusalan toimijoille. Lisäksi yhtiömme antaa juridista neuvonantoa yhtiöoikeudellisissa sekä sopimus- ja vahingonkorvausoikeudellisissa kysymyksissä.

ASUNTO-OSAKEYHTIÖT

Avustamme asunto-osakeyhtiöitä saneeraushankkeisiin liittyvissä sopimusoikeudellisissa
kysymyksissä, lisärakentamisessa ja kiinteistökehityshankkeissa. Usein lisärakentaminen
edellyttää kumppanuussopimusten solmimista jo ennen asemakaavamuutosprosessien
käynnistämistä. Asemakaavamuutoksiin liittyvissä maankäyttösopimusneuvotteluissa on monesti suositeltavaa käyttää oikeudellista neuvonantajaa.

Kirves Asianajotoimisto antaa myös neuvonantoa sopimus- ja yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä.

YKSITYISET

Avustamme yksityisasiakkaita asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvissä oikeudellisissa
kysymyksissä. Laadimme kiinteistöjen käyttöön liittyvät sopimukset ja avustamme kaavoitukseen liittyvissä juridisissa haasteissa. Annamme myös oikeudellista neuvonantoa sopimus- ja vahingonkorvausoikeudellisissa kysymyksissä.

Tiimi

Kim Aalto

Asianajaja | Varatuomari | Toimitusjohtaja

Kim Aalto avustaa asiakkaitamme erityisesti taloyhtiö- ja asuntokauppa-asioissa. Lisäksi Kim hoitaa työoikeuteen, työturvallisuuteen ja työvoiman liikkuvuuteen liittyviä toimeksiantoja.

Kim toimii yhtiömme toimitusjohtajana. Ennen siirtymistään Kirves Asianajotoimistoon, Kim Aalto työskenteli useita vuosia valtion palveluksessa muun muassa eri tuomioistuimissa, minkä ansiosta hänellä on laaja ja monipuolinen osaaminen eri oikeudenaloilta. Aalto on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta 2014 ja hänelle on myönnetty varatuomarin arvonimi 2019. 

Kim Aalto palvelee asiakkaitaan suomen ja englannin kielellä.

Kuva Kim Aalto Asianajotoimisto Kirves

Lassi Kirves

Asianajaja | Osakas

Lassi Kirves avustaa asiakkaitamme oikeudenkäynneissä, sopimusneuvotteluissa sekä projektikonsultaatiossa.

Lassi on rakentamiseen erikoistunut asianajaja. Kirveellä on vuosien kokemus suomalaisten rakennusliikkeiden lainopillisista tehtävistä Suomessa ja Venäjällä. Lisäksi Lassi on työskennellyt maan johtavissa rakennusalan juridiikkaan keskittyneissä asianajotoimistoissa. Lassi on hoitanut lukuisia rakennusalan oikeudenkäyntejä ja välimiesmenettelyitä pääasiassa urakoitsijan edustajana. Lassi Kirves on työskennellyt rakennusalalla myös bitumieristäjän ammatissa, mikä antaa käytännönläheiset edellytykset alan juridisten haasteiden ymmärtämiselle.

Lassi on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta 2014.

Lassi palvelee asiakkaitaan suomen, englannin ja venäjän kielellä.

Kuva Lassi Kirves Asianajotoimisto Kirves

Heikki Tanner

Asianajaja | Varatuomari | Osakas

Heikki Tanner avustaa asiakkaitamme oikeudenkäynneissä, neuvotteluissa ja yleisesti rakennus- ja kiinteistöprojektien hallintaan liittyvässä juridiikassa.

Heikillä on laaja kokemus sekä asianajajana että yritysjuristina liike-elämästä. Ennen siirtymistään Kirves Asianajotoimiston palvelukseen hän työskenteli lakiasianjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä yhdessä Suomen johtavista talotekniikka-alan yhtiöistä. Heikillä on kokemusta kansainvälisistä yrityskaupoista ja riita-asioiden sovittelusta. Hän ymmärtää liiketoiminnan tarpeet ja on saanut kiitosta ratkaisukeskeisyydestään. Heikki Tanner on työskennellyt myös riidanratkaisuun erikoistuneena asianajajana yhdessä Suomen suurimmista asianajotoimistoista.

Heikki on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta 2010 ja saanut varatuomarin arvonimen 2014.

Heikki palvelee suomen ja englannin kielellä.

Vilma Ollila

Oikeustieteen maisteri

Vilma Ollila on kiinteistö- ja rakennusalaan erikoistunut juristi. Vilma on työskennellyt toimistossamme harjoittelijana ennen valmistumistaan ja on lisäksi hankkinut kiinteistö- ja
rakennusalan kokemusta toisesta rakennusjuridiikkaan erikoistuneesta asianajotoimistosta.

Vilma on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta kesällä 2022, ja palvelee asiakkaitamme suomen ja englannin kielellä.

Mika Ahtola

Oikeusnotaari

Mika Ahtola toimii toimistomme lakimiesharjoittelijana. Mika on kiinnostunut kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvästä juridiikasta. Ennen oikeustieteen opintoja, Mika suoritti talotekniikan peruskoulutuksen ja työskenteli muutaman vuoden talotekniikan alalla asennustöissä. Mikan kokemukset rakennusalalta antavat hyvät lähtökohdat ymmärtää rakentamista koskevat juridiset kysymykset ja rakentamiseen liittyvät käytännön haasteet. Rakennusalan lisäksi Mika on aiemmin kerryttänyt kokemusta rahoitusalalta, missä hän työskenteli yritysrahoituksen parissa.

Mika Ahtola on valmistunut oikeustieteen notaariksi Helsingin yliopistosta 2022.

Mika Ahtola palvelee asiakkaitaan suomen ja englannin kielellä.

Palkkio

Asianajopalkkio perustuu tehtävään käytettyyn aikaan. Palkkion määrään voi vaikuttaa tehtävän vaikeusaste ja kyseessä olevan edun arvo tai merkitys.

Tuntihinnasta sovitaan asiakkaan kanssa aina tapauskohtaisesti toimeksiantoa avattaessa.

Oikeudenkäyntiasioissa asiakkailla on usein mahdollisuus käyttää vakuutusyhtiönsä myöntämää oikeusturvavakuutusta. Toimeksiantoa vastaanottaessa selvitämme saadaanko palkkiota katettua oikeusturvavakuutuksesta.

Ota yhteyttä

Kirves Asianajotoimisto Oy
Eteläranta 6 A 4, 00130 Helsinki
toimisto@kirveslaw.fi
Y-tunnus: 3161123-4