Kiinteistö- ja rakennusjuridiikkaan
erikoistunut asianajotoimisto
Helsingissä

Palvelut

Yritykset

Toimistomme palvelee kaikissa kiinteistöjen kauppaan, käyttöön ja kehittämiseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä sekä rakennusurakointiin liittyvissä sopimushäiriötilanteissa. Monesti työmaa-aikainen juridinen neuvonanto ehkäisee haasteellisen rakennushankkeen ajautumisen riidanratkaisumenettelyyn. Kirves Asianajotoimisto on tehokas, laadukas ja luotettava kumppani kaikille rakennusalan toimijoille.

Lisäksi yhtiömme antaa yleistä juridista neuvonantoa yhtiöoikeudellisissa sekä sopimus- ja vahingonkorvausoikeudellisissa kysymyksissä.

ASUNTO-OSAKEYHTIÖT

Avustamme asunto-osakeyhtiöitä saneeraushankkeisiin liittyvissä sopimusoikeudellisissa kysymyksissä, lisärakentamisessa ja kiinteistökehityshankkeissa. Usein lisärakentaminen edellyttää kumppanuussopimusten solmimista jo ennen asemakaavamuutosprosessien käynnistämistä. Asemakaavamuutoksiin liittyvissä maankäyttösopimusneuvotteluissa on monesti suositeltavaa käyttää oikeudellista neuvonantajaa.

Kirves Asianajotoimisto antaa myös yleistä neuvonantoa sopimus- ja yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä.

YKSITYISET

Avustamme yksityisasiakkaita asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Laadimme kiinteistöjen käyttöön liittyvät sopimukset ja avustamme kaavoitukseen liittyvissä juridisissa haasteissa. Annamme myös yleistä oikeudellista neuvonantoa sopimus- ja vahingonkorvausoikeudellisissa kysymyksissä.

Tiimi

Kim Aalto

Varatuomari

Kim Aalto avustaa päämiehiämme monipuolisesti rakennus- ja kiinteistöjuridisissa toimeksiannoissa. Lisäksi Aalto hoitaa työoikeuteen, työturvallisuuteen ja työvoiman liikkuvuuteen liittyviä toimeksiantoja.

Ennen siirtymistään Kirves Asianajotoimistoon, Kim Aalto työskenteli useita vuosia valtion palveluksessa muun muassa eri tuomioistuimissa, minkä ansiosta hänellä on laaja ja monipuolinen osaaminen eri oikeudenaloilta. Aalto on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta 2014 ja hänelle on myönnetty varatuomarin arvonimi 2019.  Aalto on suorittanut lisäksi oikeustieteen opintoja Kaarlen yliopistossa Tšekin tasavallassa.

Kim Aalto palvelee asiakkaitaan suomen ja englannin kielellä.

Kuva Kim Aalto Asianajotoimisto Kirves

Lassi Kirves

Asianajaja | Osakas | Toimitusjohtaja

Lassi Kirves on syvällisesti rakentamiseen erikoistunut asianajaja. Kirveellä on vuosien kokemus suomalaisten rakennusliikkeiden lainopillisista tehtävistä Suomessa ja Venäjällä. Lisäksi Kirves on työskennellyt maan johtavissa rakennusalan juridiikkaan keskittyneissä asianajotoimistoissa. Kirves on hoitanut lukuisia rakennusalan oikeudenkäyntejä ja välimiesmenettelyitä pääasiassa urakoitsijan edustajana. Lassi Kirves on työskennellyt rakennusalalla myös bitumieristäjän ammatissa, mikä antaa käytännönläheiset edellytykset alan juridisten haasteiden ymmärtämiselle.

Lassi Kirves on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta 2014 ja Suomen Asianajajaliiton jäseneksi hänet on hyväksytty 2020.

Lassi Kirves palvelee asiakkaitaan suomen, englannin ja venäjän kielellä.

Kuva Lassi Kirves Asianajotoimisto Kirves

Heikki Tanner

Asianajaja | Varatuomari | Osakas

Heikki Tanner avustaa päämiehiämme oikeudenkäynneissä, neuvotteluissa ja yleisesti rakennus- ja kiinteistöprojektien hallintaan liittyvässä juridiikassa.

Heikki Tannerilla on laaja kokemus sekä asianajajana että yritysjuristina liike-elämästä. Ennen siirtymistään Kirves Asianajotoimiston palvelukseen hän työskenteli lakiasianjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä yhdessä Suomen johtavista talotekniikka-alan yhtiössä. Heikki Tannerilla on kokemusta kansainvälisistä yrityskaupoista ja riita-asioiden sovittelusta. Hän ymmärtää liiketoiminnan tarpeet ja on saanut kiitosta ratkaisukeskeisyydestään. Heikki Tanner on työskennellyt myös riidanratkaisuun erikoistuneena asianajajana yhdessä Suomen suurimmista asianajotoimistoista.

Tanner on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta 2010 ja saanut varatuomarin arvonimen 2014.

Tanner palvelee suomen ja englannin kielellä.

Vilma Ollila

Oikeustieteen maisteri

Vilma Ollila on kiinteistö- ja rakennusalaan erikoistunut juristi. Ollila on työskennellyt toimistossamme harjoittelijana ennen valmistumistaan ja on lisäksi hankkinut kiinteistö- ja rakennusalan kokemusta toisesta rakennusjuridiikkaan erikoistuneesta asianajotoimistosta.

Ollila on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta kesällä 2022, ja Ollila palvelee asiakkaitamme suomen ja englannin kielellä.

Kuva Vilma Ollila Asianajotoimisto Kirves

Mika Ahtola

Oikeusnotaari

Mika Ahtola toimii toimistomme lakimiesharjoittelijana. Ahtola on kiinnostunut kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvästä juridiikasta. Ennen oikeustieteen opintoja, Ahtola suoritti talotekniikan peruskoulutuksen ja työskenteli muutaman vuoden talotekniikan alalla asennustöissä. Ahtolan kokemukset rakennusalalta antavat hyvät lähtökohdat ymmärtää rakentamista koskevat juridiset kysymykset ja rakentamiseen liittyvät käytännön haasteet. Rakennusalan lisäksi Ahtola on aiemmin kerryttänyt kokemusta rahoitusalalta, missä Ahtola työskenteli yritysrahoituksen parissa.

Mika Ahtola on valmistunut oikeustieteen notaariksi Helsingin yliopistosta 2022.

Mika Ahtola palvelee asiakkaitaan suomen ja englannin kielellä.

Palkkio

Asianajopalkkio perustuu tehtävään käytettyyn aikaan. Palkkion määrään voi vaikuttaa tehtävän vaikeusaste ja kyseessä olevan edun arvo tai merkitys.

Tuntihinnasta sovitaan asiakkaan kanssa aina tapauskohtaisesti toimeksiantoa avattaessa. Aloitusneuvottelu on maksuton.

Oikeudenkäyntiasioissa päämiehellä on usein mahdollisuus käyttää vakuutusyhtiönsä myöntämää oikeusturvavakuutusta. Toimeksiantoa vastaanottaessa selvitämme saadaanko palkkiota katettua oikeusturvavakuutuksesta.

Ota yhteyttä

Kirves Asianajotoimisto Oy
Eteläranta 6 A 4, 00130 Helsinki
+358 50 300 2487
toimisto@kirveslaw.fi
Y-tunnus: 3161123-4